MediHouse

zdravotné stredisko v areáli FNsP Žilina

Adresa

Zdravotné stredisko MediHouse
areál FNsP Žilina
Vojtecha Spanyola 63
010 01 Žilina

Zastávka Košická, TESCO hyp. (MHD)

Z križovatky Košická po chodníku okolo Nemocničnej, vstup cez zadnú vrátnicu (strana od Vlčiniec).

Linky MHD - 4, 14, 24, 26, 50

Zastávka Spanyolova, nemocnica (MHD)

Prednou vrátnicou (strana od mesta) cez areál smerom na Vlčince.

Linky MHD - 1, 3, 5, 6, 20, 30, 50

Zastávka Nemocničná (SAD)

Vstup cez zadnú vrátnicu (strana od Vlčiniec).

Linky prímestskej dopravy - Rajec, Čičmany, Lietavská Lúčka, Babkov, Brezany, Ovčiarsko, Bytča cez Hričov.